SEO a (ne)dosažitelné cíle – jak je zjistit?

Standard

Když přijde klient a umí jasně definovat své cíle, je to pro konzultanta ideální. Jenomže jak vlastně zjistit, zda jsou cíle v určené době splnitelné? Obchodník slíbí klientovi téměř cokoliv, jen aby prodal. SEO konzultant pak často řeší, jak splnit nesplnitelné. Na co by se tedy obchodník, který má alespoň trochu analytického ducha, měl v první řadě podívat?

Představme si fiktivního zákazníka, který obchodníkovi řekne: „Budu s vámi spolupracovat, když mi za rok přivedete 6000 leadů. Cena za lead přitom nesmí být více než 300 Kč.“ Krásný a měřitelný cíl, ale jak rychle zjistit, zda je vůbec realizovatelný? Pojďme se podívat do Google Analytics na návštěvnost a konverze (a počítejme, že je náš klient má historicky správně nastavené).

Aktuální stav

Klientova aktuální průměrná měsíční návštěvnost z vyhledávačů je 2000. Tito zákazníci provedou měsíčně 20 konverzí; konverzní poměr je tak 1 %. V tabulce to tedy vypadá následovně:

návštěvnost
(měsíčně)
konverze
(měsíčně)
konverzní poměr
aktuální stav 2.000 20 1 %

Pokud bychom cílového stavu 6000 konverzí chtěli dosáhnout jen prostým zvýšením návštěvnosti, musíme na web přivést 25x více návštěvníků.

návštěvnost
(měsíčně)
konverze
(měsíčně)
konverzní poměr
aktuální stav 2.000 20 1 %
navýšení návštěvnosti 50.000 500 1 %

Pokud bychom počítali, že návštěvnost zlepšit nelze, je potřeba zlepšit konverzní poměr. Trojčlenka je neúprosná. Opět se dostaneme na pětadvacetinásobek.

návštěvnost
(měsíčně)
konverze
(měsíčně)
konverzní poměr
aktuální stav 2.000 20 1 %
navýšení návštěvnosti 50.000 500 1 %
zlepšení konverzního poměru 2.000 500 25 %

V ideálním případě po nás klient nebude chtít pouze přivedení návštěvnosti, ale věří našemu úsudku. Proto je schopen zapracovat do webu změny, které povedou ke zlepšení konverzního poměru. Řekněme tedy, že dokážeme zvýšit konverzní poměr pětinásobně. Jak budou vypadat výsledky nyní?

návštěvnost
(měsíčně)
konverze
(měsíčně)
konverzní poměr
aktuální stav 2.000 20 1 %
navýšení návštěvnosti 50.000 500 1 %
zlepšení konverzního poměru 2.000 500 25 %
zlepšení návštěvnosti i konverzí 10.000 500 5 %

Vyhodnocení

Zda je takto definovaný cíl dosažitelný, je pak už na citu a předchozích zkušenostech obchodníka (či ideálně konzultanta). Jaký je odhadem prostor pro zvýšení návštěvnosti? Jaký je reálně dosažitelný konverzní poměr? To vše záleží na aktuálním stavu webu, hledanosti oboru ve kterém se klient pohybuje, možnostech vylepšení konverzního poměru. To vše dohromady nám dá odpověď na základní otázku: „Mohu klientovi splnění jím definovaného cíle slíbit, protože ho umíme dosáhnout?“. Zamyslete se sami.

Upozorňuji, že předchozí text je zaměřen na pohled obchodníka, který nemá čas, kapacitu ani dostatečné analytické znalosti na to, aby dokázal predikovat reálné cíle. Pohybuje se tedy v itnencích „umíme či neumíme splnit“. Predikční SEO analýza už je trochu něco jiného. A trojčlenku umíme ze školy všichni, tak proč ji alespoň pro základní pohled na data nevyužít.

Buďte sociální, sdílejte!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *